Sikker betaling og persondatapolitik

Sikker betaling

Vores betaling er sikret

med SSL

Med  MobilePay OnlineShop

og Visa/Mastercard

Persondatapolitik – The Letter Shop / Enilorak ApS

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

The Letter Shop er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Enilorak ApS

Vennemindevej 83

CVR-nr.: 25264444

Telefon: 40109866

E-mail: post@thelettershop.dk

Som en naturlig del af virksomhedens aktiviteter indsamler og behandler The Letter Shop personoplysninger, som er omfattet af gældende regler om databeskyttelse.

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er beskrevet nedenfor:

Når du tilmelder dig vores elektroniske nyhedsbrev:

Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • E-mail

Vi anvender oplysningerne til:

 • Nyhedsformidling og information om tilbud, kampagner, kurser, arrangementer m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, som du har givet eller giver ved din nye tilmelding.

Når du opretter dig som kunde i forbindelse med køb af varer eller tjenester i vores web-shop:

Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn / firmanavn

 • Adresse

 • E-mailadresse

 • Telefonnummer

 • Køn (ikke obligatorisk)

 • Fødselsdato (ikke obligatorisk)

 • Tilmelding til nyhedsbrev

Vi anvender oplysningerne til:

 • Ekspedition, fakturering og forsendelse af bestilte varer og tjenester.

 • Opsamling af købsdokumentation i vores online kundecenter (så du selv kan finde købskvitteringer ved eventuelt behov for garantireparation eller andet for dig relevant formål).

 • Opfyldelse af dokumentationskrav fra revision og offentlige myndigheder.

 • Evt. fremsendelse af information som opfølgning på dit køb (kan være info om firmwareopdatering, info om nyt / relevant tilbehør til det købte udstyr, info om kurser /E-learning, etc).

 • Nyhedsformidling og information om tilbud, kampagner, kurser, arrangementer m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er – ud over dit samtykke - oplysningernes nødvendighed for opfyldelsen af ovennævnte formål og myndighedskrav.

Når du bruger vores hjemmeside:

Vi anvender cookies og andre almindeligt kendte værktøjer (Google Analytics, Google Tag Manager m.fl.) for løbende at kunne forbedre den generelle funktionalitet og din oplevelse af vores hjemmeside.

Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside er beskrevet her:

Website cookies

Vores hjemmeside indsamler, anvender og behandler ikke personfølsom information.

Vores web site anvender følgende cookies:

Google Analytics

Som de fleste andre websites, bruger vores site Google Analytics (GA) til at måle bruger interaktion. Vi bruger disse data til at måle antal brugere af vort site, for bedre at kunne forstå hvordan vores brugere finder os, hvordan de bruger vores hjemmeside, og for at vi kan forstå brug mønstret på vores hjemmeside.

Selvom GA registrerer data såsom din geografiske placering, computer/enhed, browser og operativsystem, er der ingen af disse data der identificerer dig for os.

GA registrerer også din IP adresse hvilket kunne blive brugt til personlig identifikation af dig , men Google giver ikke adgang til denne information.

Vi betragter Google som en 3 parts data processor. GA bruger cookies, hvilke er beskrevet på Google’s developer guides.

FYI bruger vores website analytics.js implementering af GA.

Disabling cookies funktionen i din internet browser forhindrer GA I at måle din besøgshistorik på vores hjemmeside.

Når du handler hos os pr. telefon, E-mail eller i fysisk butik:

Vi indsamler følgende oplysninger:

 • Navn / firmanavn

 • Adresse

 • Mailadresse

 • Telefonnummer

 • Evt. cvr-nummer

 • Evt. EAN-nummer

Vi anvender oplysningerne til:

 • Ekspedition, fakturering og forsendelse af bestilte varer og tjenester.

 • Opfyldelse af dokumentationskrav fra revision og offentlige myndigheder.

 • Evt. efterfølgende fremsendelse af information som opfølgning på dit køb (kan være info om firmwareopdatering, info om nyt / relevant tilbehør til det købte udstyr, info om kurser /E-learning, etc).

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er oplysningernes nødvendighed for opfyldelsen af ovennævnte formål og myndighedskrav.

Da oplysninger i visse tilfælde afgives pr. telefon eller over disken, vil det ikke i alle tilfælde være muligt at dokumentere et eksplicit samtykke.

Generelt:

Overførsel af personoplysninger:

Overførsel eller deling af dine personoplysninger sker til forsendelsesselskaber i forbindelse med varelevering.

Herudover vil dine personoplysninger ikke blive overført eller delt.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi kan ikke sige noget generelt om, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, da det afhænger af, til hvilket formål oplysningerne er indsamlet. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på fremtidig relevans i forhold til det formål, hvortil oplysningerne er afgivet, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af The Letter Shops / Enilorak ApS’s persondatapolitik redigeret 24.05.2018.